Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – vad visar forskning?

Hur kan arbetsgivare bedriva ett effektivt främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier? Här får du en översikt av vad forskning kommit fram till.

  • Ger en överblick av forskningsläget
  • Kan användas som underlag för diskussioner
  • Ger dig vägledning och kunskap

Hämta ditt exemplar här

Forskningsöversikten ger en bild av det aktuella forskningsläget om främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Forskning visar att det är viktigt att skapa ett nolltoleransklimat för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Att skapa en kultur som bygger på ömsesidig hövlighet och respekt är därför en nödvändig komponent i att förebygga sexuella trakasserier. Det gäller att skapa en organisationskultur och ett arbetsplatsklimat, där inte bara offer utan också kollegor som bevittnat sexuella trakasserier vågar berätta.

Forskning visar också att arbetsgivare kontinuerligt behöver undersöka hur ledarskapet i organisationen fungerar, då det har en så stor inverkan på hur sexuella trakasserier kan förebyggas. Det handlar om hur olika ledarstilar påverkar risker för sexuella trakasserier. Aktiva ledare som agerar även på vaga signaler om sexuella trakasserier bidrar till att medarbetare vågar rapportera incidenter.

Förhoppningen är att översikten ger dig vägledning och ny kunskap om ämnet. Den kan också bidra till reflektioner och diskussioner som är till nytta för arbetstagare, HR-personal och arbetsgivare.

Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
16 december 2021
Antal sidor:
88