Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Statistik över anmälningar som har inkommit till DO 2015-2019

Årlig statistikrapport 2020

  • Antalet anmälningar har ökat i jämförelse med föregående år.
  • Det är vanligast med anmälningar som rör arbetsliv och utbildning.
  • Anmälningar om trakasserier, sexuella trakasserier
    och bristande tillgänglighet har ökat.

Få ditt exemplar här

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2019, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2019.

Rapporten visar att antalet anmälningar som inkommer till DO har ökat de senaste fem åren. Även om det inte behöver betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat visar det på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige.

Utöver anmälningar om diskriminering innehåller rapporten också statistik över anmälningar om repressalier och anmälningar om missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
30 november 2020
Antal sidor:
69