Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bygg, förebygg och prioritera

Rapporten visar att få arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschens lever upp till lagens krav på riktlinjer och rutiner. Lever du upp till kraven?

  • Endast 8 procent av arbetsgivare i branschen uppfyller lagens krav.
  • Många vet inte vad centrala begrepp i diskrimineringslagen betyder.
  • Ta del av intervjuer med företrädare för branschen.

DO har gjort en analys av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Analysen visar att arbetsgivarna saknar tillräcklig kunskap om diskrimineringslagens krav. Kunskapsbristen yttrar sig bland annat i otydliga formuleringar, att vissa centrala delar av lagen utelämnas och att diskrimineringsgrunder antingen glöms bort eller anges felaktigt. Till exempel blandar arbetsgivarna samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen.

Den här rapporten innehåller både en analys av arbetsgivarnas egen dokumentation av sitt arbete och intervjuer med företrädare för nio branschorganisationer och fackföreningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Bakgrund

Under hösten 2018 till och med våren 2019 genomförde DO en tillsyn av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade drygt 180 företag inom branschen. Enbart åtta procent av arbetsgivarna levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
10 november 2020
Antal sidor:
72