Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället

En projektredovisning

  • Med lagen som verktyg för ett arbetsliv fritt fån diskriminering.
  • Redogör för hur ett antal organisationer inom civilsamhället arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet.
  • Tips och exempel på hur organisationer kan arbeta för att driva på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet.

Det pådrivande arbetet för diskrimineringslagens aktiva åtgärder behöver involvera civila samhället – både som bärare av kunskap och som representanter för grupper som på olika sätt upplever diskriminering i arbetslivet.

DO genomförde 2019–2020 ett projekt med syfte att genomföra insatser för att bidra till att stärka det civila samhällets kapacitet att driva på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet. I denna redovisning beskrivs utförandet av projektet med tonvikt på en redogörelse för hur ett antal organisationer i civila samhället arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
22 oktober 2020
Antal sidor:
18