Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sexuella trakasserier i hotellbranschen – vad gör fack och arbetsgivare åt saken?

Rapport om det förebyggande arbetet på hotell i tre länder

  • Erfarenheter om arbete mot sexuella trakasserier på tre stora hotell i Sverige, Danmark och Norge.
  • Ledning och medarbetare på olika nivåer berättar om sina erfarenheter.
  • Visar både exempel på hur hotellen hanterar enskilda situationer som uppstår och det förebyggande arbetet.

Hur ser chefer i de olika nordiska länder på sexuella trakasserier? Och hur går de tillväga för att förebygga sexuella trakasserier och hantera situationer som uppstår?

Den här rapporten handlar om erfarenheter från tre stora hotell i Sverige, Danmark och Norge. Den bygger på totalt 20 kvalitativa intervjuer med chefer, fackliga representanter och andra medarbetare. Frågorna har till exempel handlat om vad intervjupersonerna anser vara sexuella trakasserier, hur cheferna hanterar situationerna som kan uppstå på arbetsplatsen och hur det förebyggande arbetet går till i praktiken.

Rapporten har tagits fram av det norska forskningsinstitutet Fafo som en del i det skandinaviska projektet "Sätt stopp för sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen". Den låg bland annat till grund för en expertkonferens i oktober 2018, där fackförbund och arbetsgivare i hotell- och restaurangbranscherna i de tre länderna deltog tillsammans med respektive lands arbetsmiljömyndigheter. Projektet drevs av Likestillings- och diskrimineringsombudet i Norge, Institutet for Menneskerettigheder i Danmark och Diskrimineringsombudsmannen i Sverige. Finansiellt stöd kom från nordiska ministerrådet via NIKK – Nordisk information för kunskap om kön.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Forskningsstiftelsen Fafo
Senast reviderad:
12 oktober 2018
Antal sidor:
56