Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sakligt motiverad eller koppling till kön?

En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

  • Bygger på en kvalitativ analys av dokumentation från drygt hundra arbetsgivares arbete med att uppfylla lagens krav på jämställda löner.
  • Visar att det är en stor variation i arbetsgivarnas tillvägagångssätt.
  • Kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessutom innehåller den konkreta exempel på hur arbetsgivare går till väga när de ska omsätta diskrimineringslagens krav till verklighet i organisationen.

Rapporten visar att det är stora skillnader i arbetsgivares tillvägagångssätt. De olika sätten att gå till väga skapar olika förutsättningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i verksamheten.

Rapporten bygger på en kvalitativ analys av dokumentation från drygt hundra arbetsgivares arbete med att uppfylla lagens krav på jämställda löner. Analysen utgår från hur arbetsgivarna har tolkat diskrimineringslagen men går inte in på om de uppfyllt sina skyldigheter.

Efter det att den här rapporten skrevs har vissa förändringar skett i diskrimineringslagen. Förändringarna trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär bland annat att det nu finns krav på att göra lönekartläggning varje år. Det finns också ett krav på en skriftlig dokumentation på lönekartläggningen för arbetsplatser med minst 10 arbetstagare.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
25 augusti 2016
Antal sidor:
152