Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kedjor av händelser

En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer

  • Kvalitativ analys av 217 anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer.
  • Det finns mönster i anmälningarna om diskriminering och trakasserier.
  • Anmälarna använder olika strategier för att hantera upplevelserna i stunden och för att motverka liknande upplevelser i framtiden.

Få ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Syftet med den här rapporten är att fördjupa och utveckla kunskapen om hur muslimer och förmodade muslimer upplever diskriminering i Sverige. Rapporten identifierar mönster i anmälningar till DO från individer som själva angett att de har utsatts för diskriminering för att de är muslimer, och från individer som förmodas eller kan ha uppfattats vara muslimer.

Anmälarna har upplevt diskriminering inom olika samhällsområden: i utbildningssystemet, mötet med andra samhällsinstitutioner, arbetslivet och i samband med köp av varor och tjänster.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
10 november 2016
Antal sidor:
124