Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Från plan till praktik

En studie om förutsättningar och utmaningar i arbetet för lika rättigheter och möjligheter

  • Framgångsfaktorer och konkreta exempel på hur olika arbetsgivare eller utbildningsanordnare har organiserar arbetet mot diskriminering
  • Visar vikten av att arbeta systematiskt och mot tydliga mål.
  • Ledningen måste följa upp arbetet och se till att det finns resurser för genomförande.

Rapportens syfte är att fördjupa förståelsen för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan se ut i vardagen på arbetsplatser, universitet och högskolor samt skolor och tar upp olika utmaningar som finns och även vilka faktorer som ger bra förutsättningar för ett främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter.

I rapporten lyfter DO fram ett antal framgångsfaktorer. Rapporten ger även konkreta exempel på hur olika arbetsgivare eller utbildningsanordnare har organiserat arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter.

Rapporten bygger på djupintervjuer med ett 30-tal arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare.

Observera att diskrimineringslagens krav ändrades 2017. Borta är krav på planer. Nu finns istället krav på ett kontinuerligt arbete i fyra steg som ska dokumenteras. Det finns också krav på att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar årligen.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
10 december 2014
Antal sidor:
68