Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

En översikt av forskning publicerad vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 2003

  • Attityder, fördomar och hatbrott mot muslimer i Sverige
  • Islamofobi på arbetsmarknaden, utbildningsområdet och bostadsmarknaden.
  • Internationell utblick.

Publikationen ger en översikt av den forskning som mellan år 2000 och 2011 har bedrivits i Sverige om svenska förhållanden inom området diskriminering av muslimer.

Sammanställningen visade att islamofobi och diskriminering av muslimer är ett stort samhällsproblem i dagens Sverige. Ett exempel som lyfts fram i rapporten är att muslimska församlingar utsätts för hatbrott med islamofoba motiv, såsom vandalisering, olaga hot eller att deras besökande medlemmar utsatts för fysiskt våld.

Publikationen är framställd av Oxford Research som ansvarar för innehållet och för de slutsatser som dras.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Oxford research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
12 oktober 2014
Antal sidor:
68