Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Romers rättigheter

Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor

  • Innehåller en analys av 230 anmälningar om diskriminering av romer.
  • Anmälningarna visar att diskrimineringen ofta sker öppet och berör vardagliga situationer till exempel när man går och handlar.
  • Belyser vikten av att utveckla ett långsiktigt och systematiskt arbete där kunskap om samband mellan individuella kränkningar och diskriminerande strukturer är vägledande för beslut.

Rapporten finns även översatt till engelska

Syftet med publikationen är att analysera vad som krävs för att med juridiken som verktyg bidra till individers upprättelse och motverka diskriminerande strukturer som hindrar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna och bidrar till romers ojämlika ställning i samhället.

Publikationen innehåller bland annat en genomgång av anmälningar, domar och förlikningar som rör diskriminering av romer. En stor del av anmälningarna belyser den öppenhet som präglar diskrimineringen av romer. Inte sällan berör anmälningarna diskriminering av kvinnor tillsammans med barn i vardagsnära situationer vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder.

Analysen i publikationen synliggör att diskriminering av romer är komplex. Det finns därför inte några enkla och enskilda åtgärder för att motverka diskrimineringen av romer. Det kräver en mängd åtgärder som tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och en förståelse för diskrimineringens komplexitet och följder.

Utgångspunkten för publikationens analys är anmälningar från romer som kommit in till DO och den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och från januari 2004 till och med december 2010 samt de juridiska processer med domar och förlikningar som det riktade arbetet har medfört.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
7 juni 2011
Antal sidor:
68
Till toppen