Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rätten till sjukvård på lika villkor

En rapport om diskriminering, bemötande och tillgång till vård

  • Personers tillgång till vård kan variera, och ibland ha direkt samband med diskrimineringsgrunderna.
  • Vissa individer upplever brister i bemötandet, tillexempel med koppling till vårdtagarens etniska tillhörighet.
  • Förslag på utvecklade åtgärder för att lösa problem som oftast finns på en strukturell nivå.

Hämta ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. Det står i hälso- och sjukvårdslagen och i diskrimineringslagen. Men rapporter och forskning visar att dagens vård har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor.

Under 2011-2012 genomförde DO ett arbete med fokus på rätten till sjukvård på lika villkor. Den här rapporten beskriver erfarenheter av detta arbete och handlar bland annat om personers upplevelser av diskriminering inom vården med exempel från anmälningar och rättsfall.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Senast reviderad:
2 mars 2012
Antal sidor:
84