Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering av samer

Samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv

Rapporten syftar till att synliggöra samers erfarenheter av diskriminering och att bidra med kunskap om samers situation i Sverige. Ett annat syfte är att föreslå åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering.

I publikationen behandlas frågor som: Hur upplever samer diskriminering? Vilka uttryck tar sig diskrimineringen? Vilka förställningar, strukturer och mönster går att utläsa av dessa erfarenheter?

Publikationen bygger på dialoger med samer och anmälningar från samer till den tidigare myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde den 31 december 2008.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Senast reviderad:
1 september 2008
Antal sidor:
48