Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering av romer i Sverige

Sammanställning av DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer

  • Det historiska sammanhanget liksom okunskap om den romska situationen och antiziganismen spelar stor roll för dagens situation.
  • Upplevelsen av diskriminering finns inom flera olika samhällsområden.
  • Förslag till konkreta åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer.

Syftet med publikationen är att belysa diskriminering av romer i Sverige samt att utforma strategier och förslag till konkreta åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer.

Med utgångspunkt i en historisk redovisning belyser publikationen diskrimineringen av romer i det svenska samhället. Den visar att romer enskilt utsätts för negativ särbehandling men också att de olika regelverk, normsystem och tankemönster som finns i samhället utgör hinder för romer som grupp.

Publikationen är en redovisning av det regeringsuppdrag och särskilda projekt som den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering genomförde under två år i nära samarbete med olika romska företrädare. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering upphörde den 31 december 2008.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Senast reviderad:
1 januari 2004
Antal sidor:
42