Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?

  • På vilka områden ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder?

  • Ska arbetsgivare kartlägga till exempel arbetstagares etniska tillhörighet eller sexuella läggning?

  • Kan en hyresvärdar ha olika kriterier för uthyrning av bostad?

  • Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?

  • Vad kan jag anmäla till DO?

  • Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?

  • En arbetssökande berättar att hon väntar barn – måste jag anställa henne?

  • Kan DO hjälpa mig med att få asyl eller uppehållstillstånd?

  • Vad innebär att ett sexuellt beteende är "ovälkommet"?

Till toppen