Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

  • Vad ska jag som arbetsgivare tänka på när det gäller föräldralediga?

  • På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

  • Tar DO emot praktikanter?

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Är det diskriminering att kräva vaccinering eller vaccinationsbevis?

  • Får lokaltrafiken/museet ta lägre avgifter för barn och pensionärer?

  • Kan DO hjälpa mig med att få asyl eller uppehållstillstånd?

  • Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

  • Får en arbetsgivare neka mig anställning om det har samband med min funktionsnedsättning?