Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?

  • Jag har blivit diskriminerad i samband med min graviditet – vad är det som gäller?

  • Kan min arbetsgivare neka mig löneförhöjning för att jag har varit föräldraledig?

  • Vad kan jag anmäla till DO?

  • Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

  • Är hänvisningen till att man vill minska smittspridningen tillräcklig för att en situation inte ska vara diskriminering?

  • Kan arbetsgivare kräva att anställda pratar svenska under arbetstid?

  • Kan skämt med sexuella anspelningar vara sexuella trakasserier?

  • Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?