Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

 • Behöver arbetsgivaren agera om personer som inte är anställda, till exempel inhyrd personal, känner sig sexuellt trakasserade?

 • Behöver arbetsgivaren polisanmäla sexuella trakasserier?

 • En kollega upplever sig sexuellt trakasserad av en annan kollega på en personalfest - behöver jag göra något som chef?

 • Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?

 • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

 • Kan en flört vara sexuella trakasserier?

 • Kan skämt med sexuella anspelningar vara sexuella trakasserier?

 • Mitt barn blir utsatt för trakasserier och skolan gör inget åt det. Vad kan jag göra?

 • Måste den som utsatts för trakasserier ge sitt samtycke till att arbetsgivaren utreder och vidtar åtgärder?

 • Vad avses med begreppet ”arbetsgivare”?

 • Vad gäller om trakasserierna utförs till exempel av en kund, patient eller brukare?

 • Vad innebär att ett sexuellt beteende är "ovälkommet"?

 • Vad kan jag göra om jag blir sexuellt trakasserad på jobbet?

 • Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?

 • Varför regleras sexuella trakasserier i olika lagar?

 • Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?

 • Vilka regler gäller om sexuella trakasserier sker mellan två kollegor?