Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

 • Gäller diskrimineringslagen överallt?

 • Har inte DO i en remiss uttalat sig kritiskt mot ett förslag från regeringen om att införa krav på vaccinationsbevis?’

 • Hur gör jag för att få information och statistik över anmälningar som kommit till DO?

 • Jag har blivit diskriminerad i samband med min graviditet – vad är det som gäller?

 • Jag har blivit kränkt av en granne, är det diskriminering?

 • Kan DO hjälpa mig med att få asyl eller uppehållstillstånd?

 • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

 • Kan jag anmäla diskriminerande eller kränkande reklam till DO?

 • Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?

 • Kan jag anmäla hatbrott, hets mot folkgrupp eller förtal till DO?

 • Kan jag anmäla till DO om en verksamhet brister när det gäller tillgänglighet?

 • Kan kränkande inlägg på Facebook eller i en blogg vara diskriminering?

 • Vad kan jag anmäla till DO?

 • Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

 • Vilka är diskrimineringsgrunderna?

 • Är det diskriminering att kräva vaccinering eller vaccinationsbevis?

 • Är hänvisningen till att man vill minska smittspridningen tillräcklig för att en situation inte ska vara diskriminering?

 • Är orättvis behandling alltid diskriminering?