Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor till oss. Innan du filtrerat frågorna via knapparna visas tio slumpmässigt valda frågor och svar.

 • Finns det krav på att alla arbetsplatser måste ha en jämställdhetsplan?

 • Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

 • Hur ofta ska aktiva åtgärder genomföras?

 • På vilka områden ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder?

 • På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

 • Ska bristande tillgänglighet omfattas av arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad betyder åtgärder "som skäligen kan krävas"?

 • Vad innebär aktiva åtgärder för en utbildningsanordnare?

 • Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad innebär den ”undersökning” som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad innebär kravet på att dokumentera aktiva åtgärder?

 • Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?

 • Vad ska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder omfatta?

 • Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

 • Vad ska skolan och förskolan göra för aktiva åtgärder?

 • Vad är aktiva åtgärder?

 • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

 • Vilka arbetsgivare måste dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?