Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

 • Finns det krav på att alla arbetsplatser måste ha en jämställdhetsplan?

 • Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

 • Hur ofta ska aktiva åtgärder genomföras?

 • På vilka områden ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder?

 • På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

 • Ska bristande tillgänglighet omfattas av arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad betyder åtgärder "som skäligen kan krävas"?

 • Vad innebär aktiva åtgärder för en utbildningsanordnare?

 • Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad innebär den ”undersökning” som ska genomföras i arbetet med aktiva åtgärder?

 • Vad innebär kravet på att dokumentera aktiva åtgärder?

 • Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?

 • Vad ska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder omfatta?

 • Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

 • Vad ska skolan och förskolan göra för aktiva åtgärder?

 • Vad är aktiva åtgärder?

 • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

 • Vilka arbetsgivare måste dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

Till toppen