Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad ska skolan och förskolan göra för aktiva åtgärder?

Alla skolor och förskolor ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

  • genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp)
  • ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

  • ska omfatta hela verksamheten
  • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
  • ska dokumenteras fortlöpande.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanordnaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juli 2021