Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

Högskolans arbete med aktiva åtgärder omfattar

  • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden
  • att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juli 2021