Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

Alla skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare som omfattas av kraven på aktiva åtgärder ska dokumentera sitt arbete.

Dokumentationen ska redogöra för alla delar av skolans arbete med aktiva åtgärder, inklusive hur skolan leva upp till kravet på att samverka med till exempel barn, elever, studenter, lärare och anda anställda.

Dokumentationskravet ersätter tidigare krav på likabehandlingsplan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2023