Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad innebär aktiva åtgärder för en utbildningsanordnare?

För universitet och högskolor innebär det att det finns krav på att:

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten. Högskolan ska dokumentera arbetet löpande.

Alla skolor och förskolor ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av barn, elever och studenter. I arbetet ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Samma bestämmelse gäller alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen.

Arbetet innebär att skolan eller förskolan ska

Ytterligare krav på aktiva åtgärder är att arbetet

  • ska omfatta hela verksamheten
  • ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna
  • ska dokumenteras fortlöpande.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att skolan eller förskolan genomför aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Utbildningsanordnaren är den kommun, den stiftelsen, företaget eller motsvarande som bedriver utbildningsverksamheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022