Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

Högskolan ska arbeta med aktiva åtgärder inom de fem områdena. Dessa är

  • antagning och rekrytering
  • undervisningsformer och organisering av utbildningen
  • examinationer och bedömningar
  • studiemiljö
  • studier och föräldraskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022