Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mitt barn har blivit diskriminerat när det gäller rätt till förskoleplats. Kan jag anmäla det till DO?

Ja, förskolan omfattas av diskrimineringsförbudet.

Tänk på att diskriminering innebär att någon har blivit missgynnad eller kränkt och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Om det inte handlar om diskriminering utan någon annan felaktig behandling kan det vara en fråga för till exempel Skolinspektionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen