Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mitt barn blir utsatt för trakasserier och skolan gör inget åt det. Vad kan jag göra?

Om ditt barn kränks av andra elever eller skolpersonal är det viktigt att berätta det för någon på förskolan eller skolan, till exempel en lärare eller rektorn.

När skolan får information att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och andra kränkningar är skolan skyldig att agera. Skolan ska utreda händelserna och om det behövs även genomföra åtgärder för att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar inte ska förekomma.

Om skolan inte utreder eller åtgärdar situationen kan du kontakta DO eller Barn- och elevombudet (BeO). Länk till annan webbplats.

Skillnad mellan DO och BeO?

Om det handlar om sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan du anmäla det till DO.

Om det handlar om andra typer av kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrund kan du lämna en uppgift om missförhållande till BeO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 januari 2022