Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilka regler gäller om sexuella trakasserier sker mellan två kollegor?

Om trakasserier sker mellan två kollegor har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och åtgärda trakasserierna, det vill säga förhindra fortsatta trakasserier. Om arbetsgivaren inte uppfyller denna skyldighet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Det gäller både trakasserier och sexuella trakasserier.

Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2022