Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?

Om en chef (eller annan person som har en arbetsledande funktion) utsätter någon för sexuella trakasserier kan arbetsgivaren hållas direkt ansvarig för den chefens agerande. Detta betyder att arbetsgivaren kan anses ha brutit mot diskrimineringsförbudet och att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Arbetsgivaren har i en sådan situation också en skyldighet att utreda och åtgärda trakasserierna, det vill säga förhindra fortsatta trakasserier.

Chefer och alla andra i verksamheten som getts en ledande ställning över andra och vars beslut, bedömningar eller inflytande kan påverka enskildas arbetsförhållanden eller villkor likställs med arbetsgivaren.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021