Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varför regleras sexuella trakasserier i olika lagar?

Olika lagar har olika syften.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på bland annat arbetsplatser. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter syftar till att främja hälsa och säkerhet på arbetet och fokuserar på arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande.

Båda lagar innehåller olika skyldigheter för arbetsgivare och olika rättigheter för de som arbetar i arbetsgivarens verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 november 2021