Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier av din kollega är det viktigt att berätta det för din arbetsgivare. Du kan vända dig till någon på arbetsplatsen som representerar arbetsgivaren, till exempel en chef eller arbetsledare.

Om en arbetsgivare får veta att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen skyldig att agera. Arbetsgivaren ska utreda händelserna och vid behov genomföra åtgärder för att förebygga trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden.

Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att utreda eller åtgärda kan du i första hand till göra en anmälan till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Du kan även anmäla det till oss på DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022