Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad kan jag göra om jag blir sexuellt trakasserad på jobbet?

  1. Säg ifrån. Sexuella trakasserier är aldrig okej, men om det inte kan anses uppenbart för personen som utsätter dig att du upplever att handlingen är kränkande behöver du markera att hen går över gränsen.
  2. Berätta för chefen eller någon annan i arbetsledande ställning - din arbetsgivare har en skyldighet att agera så fort denne får veta att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Om det är chefen som trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra så kan du anmäla det till facket. Om du vill, ta med dig en facklig företrädare eller någon annan på arbetsplatsen som du litar på.
  3. Anteckna. Skriv ner vad som hänt och när - det kan bli lättare att bli trodd och hjälpa dig att minnas tid, plats och andra saker som kan stärka din berättelse.
  4. Dröj inte. Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går.

Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att stoppa trakasserierna så ska du i första hand vända dig till ditt fack för att få hjälp.

Du kan anmäla till DO om du inte får hjälp av facket eller om du inte  är medlem i ett fack.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2024