Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad gäller om trakasserierna utförs till exempel av en kund, patient eller brukare?

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen gäller bara om trakasserierna utförs av någon som utför arbete eller praktiserar hos arbetsgivaren. I annat fall är det en arbetsmiljöfråga.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 april 2021