Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Måste den som utsatts för trakasserier ge sitt samtycke till att arbetsgivaren utreder och vidtar åtgärder?

Det korta svaret är nej. Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet inträder så fort arbetsgivaren får kännedom, oavsett samtycke. Dock kan den utsattes önskemål påverka hur arbetsgivaren ska utreda och åtgärda situationen.

Det är viktigt att fråga den som känner sig utsatt varför hen inte vill att arbetsgivaren utreder. Kan det vara på grund av påtryckningar?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2022