Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan skämt med sexuella anspelningar vara sexuella trakasserier?

Ja, sådana skämt kan vara sexuella trakasserier. Om det till exempel förekommer en sexuell jargong på en arbetsplats och en person upplever sig kränkt av jargongen, och personen säger till den eller de som står för skämtandet att jargonen upplevs som kränkande och skämtandet ändå fortsätter så kan det vara sexuella trakasserier. Om skämten är grova krävs inte påpekanden från den som känner sig trakasserad.

Det är alltid viktigt att chefen eller någon annan arbetsgivarrepresentant får information om vad som förekommer, så att arbetsgivaren kan agera för att få stopp på beteendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021