Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan en flört vara sexuella trakasserier?

Om båda parter är med på flörten är det inte sexuella trakasserier.

Om en av parterna istället upplever att flörtandet är ovälkommet eller oönskat och inte vill att det ska fortsätta kan det vara sexuella trakasserier.

Det som avgör om ett beteende är sexuella trakasserier eller inte är alltså om beteendet är ovälkommet eller oönskat.

Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att du som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Men för vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner dig trakasserad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021