Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?

En arbetsgivare som får kännedom om trakasserier måste alltid utreda och åtgärda situationen oavsett hur den får reda på det.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2022