Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En kollega upplever sig sexuellt trakasserad av en annan kollega på en personalfest - behöver jag göra något som chef?

Ja, arbetsgivarens så kallade utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller både trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med arbetet.

Din skyldighet träder i kraft så fort du på något sätt får veta om att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Det gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel även händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021