Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilka skyddas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen?

Det är arbetssökande och arbetstagare som skyddas av förbudet.

Arbetstagare är de som har en anställning. Även chefer och arbetsledare har ett skydd i sin egenskap som anställda. Uppdragstagare räknas normalt inte som arbetstagare, men det finns situationer som är oklara.

Arbetssökande är den som tydligt gjort klart att hen vill komma ifråga för en viss anställning till exempel genom att ansöka om ett utannonserat arbete. Även den som haft en tidsbegränsad anställning och som förklarat sig vara intresserad av en ny sådan anställning räknas som arbetssökande. Att enbart ha gjort en allmän förfrågan om arbete är inte tillräckligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juli 2021