Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad ska jag som arbetsgivare tänka på när det gäller föräldralediga?

Att missgynna någon av skäl som helt eller delvis beror på föräldraledighet är inte tillåtet. Föräldraledigheten får alltså inte medverka till att en negativ effekt uppstår, om det inte är en nödvändig följd av ledigheten.

Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. Ett antal situationer finns angivna i lagen. Till exempel vid rekrytering, lön och anställningsvillkor och vid arbetsfördelning.

Du hittar mer information om de olika situationerna som gäller på sidan Föräldralediga får inte missgynnas.

I diskrimineringslagen finns dessutom krav på att arbetsgivare kontinuerligt ska genomföra aktiva åtgärder i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete med föräldraskap. 

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021