Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Jag ska ha löneförhandling med en anställd som varit föräldraledig under hela perioden som ska lönesättas – vad ska jag tänka på?

Du ska tänka bort föräldraledigheten och inte låta den påverka lönesättning eller löneutveckling. Ledigheten får alltså inte medföra att den föräldralediga halkar efter i lön i förhållande till sina kollegor. Du baserar därför det individuella lönepåslaget på hur arbetstagaren har bedömts prestera i samband med tidigare lönerevisioner.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021