Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varför heter DO Diskrimineringsombudsmannen och inte till exempel Diskrimineringsombudet?

Namnet är fastställt av riksdagen i lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Den trädde i kraft samtidigt som myndigheten bildades den 1 januari 2009.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021