Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varför heter DO Diskrimineringsombudsmannen och inte till exempel Diskrimineringsombudet?

Namnet är fastställt av riksdagen i lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Den trädde i kraft samtidigt som myndigheten bildades den 1 januari 2009.

Det är alltså inte DO som självständigt beslutar om sitt namn, det gör riksdagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2022