Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad arbetar DO med?

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar långsiktigt för att skapa förändring inom dessa områden. Vi tar emot anmälningar och använder dem på olika sätt i vårt samhällsförändrande uppdrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 januari 2022