Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling hos DO?

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.

Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra lokaler utan kostnad. Du kan också få en kopia. De nio första sidorna är gratis. Sidan tio kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kr.

Handlingarna kan skickas med e-post. De nio första filerna är gratis, tio filer blir 50 kronor och 2 kronor per varje fil därefter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022