Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling hos DO?

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.

Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra lokaler utan kostnad. Du kan också få en papperskopia. De nio första sidorna är gratis. Sidan tio kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Handlingarna kan skickas med e-post. För handlingar som är lagrade elektroniskt är de nio första filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kronor och 2 kronor per fil därefter.

För handlingar som ska scannas in i samband med begäran är de första nio sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor styck.

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 april 2023