Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur gör jag för att få information och statistik över anmälningar/tips och klagomål som kommit till DO?

Du hittar statistik i våra årliga statistikrapporter. Den mest aktuella rapporten är Statistik över anmälningar, tips och klagomål som har inkommit till DO 2015–2020. Du kan även hitta statistik i våra årsredovisningar.

Antalet anmälningar, tips och klagomål varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen troligen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet tips och klagomål till DO.

Fördjupad kunskap om anmälningar till DO finns även i våra andra rapporter som du hittar under Publikationer, se till exempel:

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Till toppen