Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur gör jag för att få information och statistik över anmälningar som kommit till DO?

Du hittar statistik i våra årliga statistikrapporter. Den mest aktuella rapporten är Statistik över anmälningar 2015–2022. Du kan även hitta statistik i våra årsredovisningar.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen troligen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.

Fördjupad kunskap om anmälningar till DO finns även i våra andra rapporter som du hittar under Publikationer, se till exempel:

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2023
Till toppen