Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021