Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad kan jag anmäla till DO?

Du kan anmäla flera typer av händelser eller situationer som kan handla om

  • att du eller någon annan upplevt av diskriminering
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare som inte uppfyller lagkrav på att förebygga diskriminering
  • verksamheter som arbetar på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering enligt lagen.

Det kan till exempel handla om en hyresvärd som använder sig av ett kösystem som riskerar att leda till diskriminering, att du blev omplacerad till sämre arbetsuppgifter i samband med din föräldraledighet eller skola som inte arbetar aktivt för att förebygga trakasserier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 januari 2022