Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan jag anmäla till DO om en verksamhet brister när det gäller tillgänglighet?

Ja, du kan anmäla till DO om en verksamhet brister när det gäller tillgängligheten.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet innebär att du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa skäliga krav på tillgänglighet. Förbudet gäller bland annat för arbetsgivare, utbildningar, restauranger, butiker, utbildning och hälso- och sjukvård.

Kraven på arbetsgivare och utbildningsanordnare är högre i jämförelse med andra verksamheter. För de flesta andra verksamheter innebär "skäliga tillgänglighetsåtgärder" ofta enbart enklare åtgärder som till exempel att läsa upp en meny på en restaurang, att ledsaga en person genom en byggnad eller att flytta på saker som står i vägen eller starkt doftande varor.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022