Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?

Det beror på.

Det kan vara diskriminering om det är offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig. Det framgår av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn) och gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. I ett sådant fall kan du anmäla till DO.
Exempel på det här skulle kunna vara:

  • om en chef på ett företag i en radiointervju säger att hen inte vill anställa personer med en viss etnisk tillhörighet
  • om en festival i sin marknadsföring säger att personer av ett visst kön inte är välkomna.

Men andra inslag i radio eller TV liksom tidningsartiklar faller utanför diskrimineringslagens skydd mot diskriminering. De regleras i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. I ärenden som gäller yttrandefrihet är Justitiekanslern (JK) ensam åklagare. Besök Justitiekanslerns webbplats Länk till annan webbplats. för mer information.

Myndigheten för press, radion och TV granskar om inslag och program i radio och tv följer radio- och tv-lagen och andra regler för sändningarna.


Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 september 2023