Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan jag anmäla diskriminerande eller kränkande reklam till DO?

Kränkande reklam omfattas inte av diskrimineringslagen och därför inte heller av DO:s arbetsområde.

I vissa fall skulle det ändå kunna vara diskriminering. Till exempel om en chef för ett företag säger något på radio som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund att söka ett jobb i företaget så skulle det kunna vara diskriminering. Det framgår av en dom från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn). Se även ett av DO:s beslut om marknadsföring av en festival.

Om det handlar om andra typer av reklam som du anser är oetisk eller sexistisk så kan du vända dig till Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och prövar reklam samt vägleder, informerar och utbildar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 maj 2023