Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

Det beror på. Om den kränkande behandlingen har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna så kan det vara trakasserier. Då kan du vända dig till oss.

Har du blivit utsatt på jobbet? Då kan du vända dig till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats..

Om du eller ditt barn blivit utsatt från kränkningar eller mobbning i skolan kan du vända dig till Skolverket Länk till annan webbplats..

Kränkande särbehandling och mobbning regleras inte i diskrimineringslagen utan i arbetsmiljölagen och skollagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 november 2022