Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Är orättvis behandling alltid diskriminering?

Nej, det som kan kännas orättvist är inte diskriminering enligt lagen. 

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringen ska också ha skett i en verksamhet som finns inom de samhällsområden som omfattas av lagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 september 2023